Строителството на обект ”Пътна връзка ул.“Скобелевска“ - ул.“Съзаклятие” с изпълнител Дружество по закона за задълженията и договорите „Съзаклятие” с водещ партньор „Пътстрой Габрово” АД, е в процес на спиране, поради възлагане допълнително проектиране на:

1. Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за видеонаблюдение.
2. Светлотехнически изчисления за подмяна на натриеви лампи високо налягане /НЛВН/ с осветителни тела с индукционни лампи.
3. Конструктивно решение на тротоарна конзола от връзка ул.“Възраждане“ – ул.“Съзаклятие“.
4. По трасето ул.“Съзаклятие“- ул.“Възраждане“ - ул.“Скобелевска“ се извършва и подмяна на водопровода от ВиК оператора. Тези видове работи не са ангажимент на изпълнителя на обекта. Изпълнението на тези дейности не приключи навреме, което е и основната причина изпълнителят на обекта да не продължи работа.

След приключване на допълнителното проектиране и след внимателно преценяване на синоптичната прогноза в дългосрочен план, строителството на обекта ще бъде разрешено.

Японската национална телевизия с пряко предаване от Габрово
28 ноември 2011
От 1 декември касите на Дирекция „Местни данъци и такси” ще работят с удължено работно време
30 ноември 2011