"В и К" ООД - гр. Габрово уведомява жителите на кв. Шумели, че поради драстичното засушаване и намален дебит на водоизточниците, от 22 ноември 2011 година се въвежда следният режим на водоподаване - спиране-21.00 часа - пускане-07.00 часа.

Сътрудничеството между Габрово и Тун за 2012г. вече с реални параметри
21 ноември 2011
Концерт на Габровския камерен оркестър
23 ноември 2011