Днес, на работна среща между делегацията от гр.Тун, водена от кмета на града г-н Рафаел Ланц и ръководството на община Габрово бяха обсъдени конкретните проекти и сфери на сътрудничество през 2012 г. И през следващата година, започнатите вече проекти в областта на социалните дейности ще продължат. Доставката на оборудване и подпомагане работата на мобилните екипи, заети в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на аутистични деца „КЕЛЛЕР“ са само част от дейностите.

В областта на инфраструктурата фирма „Благоустрояване“ ЕООД ще бъде технически подпомогната с лекотоварен автомобил, който ще бъде отчислен през есента на 2012г., а професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ ще получи може би най – големия си подарък – доставка на професионално кухненско оборудване за училището.

Културният обмен, включващ съвместни изложби на артисти от двата града, добре познатият в Швейцария Габровски камерен оркестър и художествените ателиета са само част от богатата програма за 2012 г. Идея, която за първи път ще бъде експлоатирана в тази сфера е експонирането на фотоизложба под мотото „Лица и места“ по крайбрежните улици на Тун и Габрово.

Младежи срешу тютюнопушенето
18 ноември 2011
Режим на водоподаване - кв. Шумели
22 ноември 2011