На 24 октомври 2011 г. стартираха обученията за библиотекари по Програма „Глоб@лни библиотеки” в есенната сесия на програмата.

От 17 до 22 октомври 2011 г. в обучителната база на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” се проведе обучението по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности”, а в периода 2 - 4 ноември – Модул З „Застъпничество и управление на проектен цикъл” на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Обучител по двете направления е Ралица Манолова.

В обучението се включиха 27 библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и от читалищните библиотеки в Дряново, Гостилица, Плачковци, Трявна, Ряховците, Яворец, Градница, Жълтеш, Новаковци, Дамяново, Петко Славейково, Сенник и Душево. Участниците споделиха добри практики и собствен опит през годините. Освен необходима и полезна информация, поднесена по професионален начин, библиотекарите получиха и специално отпечатаните наръчници в помощ на библиотекаря, които ще им бъдат полезни в бъдещата им дейност.

В момента в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” се провежда обучение по информационни и комуникационни технологии с обучител Светослав Стефанов.

До края на годината предстоят обучения по „Услуги в модерната библиотека” с обучител Виолета Сечкова и „Организация и управление на работата в обществената библиотека” с обучител Савина Цонева.

Обученията са важна част от програма „Глоб@лни библиотеки – България” и целят да повишат компетентността на библиотечните специалисти в работата им с гражданите. През 2012 година програмата предвижда и обучения на библиотекари от нецелеви библиотеки.

Със здраве да я четете!
16 ноември 2011
15 години партньорство Габрово - Тун
18 ноември 2011