През настоящата година със средства от републиканския бюджет - целеви субсидии, е извършен ремонт на 27,20 км пътища от Общинската пътна мрежа на обща стойност 559 400 лв. Ремонтирани са както следва:

1. Габрово-Козирог-Киевци - 2,5км – 120 000лв.
2. Драгановци – Габрово/ Янковци – Милковци – Златевци – Лоза – Петровци - 4,11км - 80 000лв.
3. Драгановци – Габрово – Армени – 2,7 км. - 60 000лв.
4. Габрово – Козирог – Влайчевци – Здравковец – 4,6км – 60 000лв.
5. Дряново – Габрово , през Бойката и Брънеци - 3,4км - 80 000лв.
6. Габрово – Стомонеци – Чукили – Горнова могила – Янкула – 6,70км – 49 400лв.
7. Габрово – Източник – Малини - 1300м – 50 000лв.
8. Драгановци – Габрово – Новаковци – Драгановци - 1900м – 60 000лв.

Ремонтирани са общо 35 666 кв.м асфалтови настилки, почистени са 2677 м канавки, оформени са 15 996 кв.м. банкети, изсечени са и 14 576 кв. м. храсти. За укрепване на пропаднал участък е изградена нова подпорна стена с дължина 19 м. на пътя Янковци – Златевци, а в района на село Киевци е изградена около 100 м. облицована отводнителна канавка, увеличен е габаритът на пътното платно и са направени подходи за прилежащите парцели.

Гаранционни ремонтни дейности на бул.”Могильов”
10 ноември 2011
Община Габрово подкрепя белоруския представител на детската „Евровизия”
14 ноември 2011