Енергийните кооперативи могат да подпомогнат гражданите и местните власти да инвестират още по-успешно във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност © ESCAN

Община Габрово ще повиши административния капацитет за създаване на енергийни общности чрез участието си в нов международен проект. Той се казва „Овластяване на гражданските общности за възобновяема енергия“ и се изпълнява в партньорство с 11 организации от 6 европейски държави.

Целта е да се насърчи сътрудничеството между местните власти и гражданите при реализацията на проекти за енергийни общности. Фокусът е върху повишаването на осведомеността за ползите от включването в подобни екологични инициативи.

Предвижда се да бъдат разработени модели за създаване на енергийни общности, които да дадат насоки за правните, финансовите и организационните аспекти. Ще се проучат добрите практики от участващите региони – Австрия, Германия, Ирландия, Испания, Словения и България, включени са и съвместни обучения за граждани и експерти.

Дейностите ще подпомогнат пилотния проект за енергийна общност за производство на енергия за нуждите на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово. В кооператива за изграждането на ВЕИ инсталацията са заявили интерес 73 участници от града и страната, сред които физически и юридически лица, Община Габрово, малки и средни предприятия.

Общата стойност на проекта е 1 575 336 евро. Бюджетът за Габрово e 58 315 евро, от които 2 915 евро са собствен принос. Дейностите ще продължат до 2026 г., водещ партньор е Консултантската компания за възобновяема енергия (WIP) от Германия.

Габровски камерен оркестър представя „Избрано от публиката“ на 7 февруари
6 февруари 2024
Изкуство от центъра 2024
7 февруари 2024