Областен информационен център – Габрово представи обобщени данни за реализираните за Област Габрово проекти през програмния период 2014-2020 г. и предстоящите възможности на Европейските фондове при споделено управление (2021-2027) на местна конференция „Европа на Балканите: общо бъдеще“, която се състоя на 30 януари 2024 г. в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Габрово.

За програмния период 2014 – 2020 г. в Област Габрово са инвестирани над 370 милиона лева, като най-много средства - над 103 млн. лв. са инвестициите, свързани с бизнеса и икономиката по Програма „Иновации и конкурентоспособност“, а по Програма „Региони в растеж“ са реализирани проекти за над 83 млн. лв., съобщи управителят на ОИЦ – Габрово Маринела Събева.

През новия програмен период (2021-2027) за Област Габрово вече има осем сключени договора за близо 5 млн. лв. по Програма “Развитие на човешките ресурси“ за грижа в дома, по-добро бъдеще за децата и укрепване на капацитета на общините в сферата на социалните услуги. Осигурено е финансиране за четирите общини и по Програмата за храни и основно материално подпомагане за предоставянето на топъл обяд на стойност близо 1,2 млн. лв.

Към настоящия момент по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са сключени 70 договора за Област Габрово за близо 35 млн. лева. Те са насочени основно към различни мерки, свързани с бизнеса и осигуряването на енергийна ефективност в градска среда и 2 училища на територията на общините Габрово и Севлиево.  По НПВУ са одобрени още 8 проекта за областта за над 23 милиона лева, по които предстои сключването на договори – за екологосъобразна мобилност и за енергийна ефективност в публични сгради и сгради на културната и спортна инфраструктура.

Маринела Събева разясни още приоритетите по отделните програми през програмен период (2021-2027), като акцентира върху очакванията за региона по всеки един от тях. Тя подчерта и новата роля на Областните информационни центрове като Звена за медиация и публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район за планиране, във връзка с изпълнението на подхода за Интегрирани териториални инвестиции. Центровете ще предоставят 

Областен информационен център – Габрово представи обобщени данни за реализираните за Област Габрово проекти през програмния период 2014-2020 г. и предстоящите възможности на Европейските фондове при споделено управление (2021-2027) на местна конференция „Европа на Балканите: общо бъдеще“, която се състоя на 30 януари 2024 г. в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Габрово.

За програмния период 2014 – 2020 г. в Област Габрово са инвестирани над 370 милиона лева, като най-много средства - над 103 млн. лв. са инвестициите, свързани с бизнеса и икономиката по Програма „Иновации и конкурентоспособност“, а по Програма „Региони в растеж“ са реализирани проекти за над 83 млн. лв., съобщи управителят на ОИЦ – Габрово Маринела Събева.

През новия програмен период (2021-2027) за Област Габрово вече има осем сключени договора за близо 5 млн. лв. по Програма “Развитие на човешките ресурси“ за грижа в дома, по-добро бъдеще за децата и укрепване на капацитета на общините в сферата на социалните услуги. Осигурено е финансиране за четирите общини и по Програмата за храни и основно материално подпомагане за предоставянето на топъл обяд на стойност близо 1,2 млн. лв.

Към настоящия момент по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са сключени 70 договора за Област Габрово за близо 35 млн. лева. Те са насочени основно към различни мерки, свързани с бизнеса и осигуряването на енергийна ефективност в градска среда и 2 училища на територията на общините Габрово и Севлиево.  По НПВУ са одобрени още 8 проекта за областта за над 23 милиона лева, по които предстои сключването на договори – за екологосъобразна мобилност и за енергийна ефективност в публични сгради и сгради на културната и спортна инфраструктура.

Маринела Събева разясни още приоритетите по отделните програми през програмен период (2021-2027), като акцентира върху очакванията за региона по всеки един от тях. Тя подчерта и новата роля на Областните информационни центрове като Звена за медиация и публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район за планиране, във връзка с изпълнението на подхода за Интегрирани териториални инвестиции. Центровете ще предоставят

Областен информационен център – Габрово представи обобщени данни за реализираните за Област Габрово проекти през програмния период 2014-2020 г. и предстоящите възможности на Европейските фондове при споделено управление (2021-2027) на местна конференция „Европа на Балканите: общо бъдеще“, която се състоя на 30 януари 2024 г. в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Габрово.

За програмния период 2014 – 2020 г. в Област Габрово са инвестирани над 370 милиона лева, като най-много средства - над 103 млн. лв. са инвестициите, свързани с бизнеса и икономиката по Програма „Иновации и конкурентоспособност“, а по Програма „Региони в растеж“ са реализирани проекти за над 83 млн. лв., съобщи управителят на ОИЦ – Габрово Маринела Събева.

През новия програмен период (2021-2027) за Област Габрово вече има осем сключени договора за близо 5 млн. лв. по Програма “Развитие на човешките ресурси“ за грижа в дома, по-добро бъдеще за децата и укрепване на капацитета на общините в сферата на социалните услуги. Осигурено е финансиране за четирите общини и по Програмата за храни и основно материално подпомагане за предоставянето на топъл обяд на стойност близо 1,2 млн. лв.

Към настоящия момент по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са сключени 70 договора за Област Габрово за близо 35 млн. лева. Те са насочени основно към различни мерки, свързани с бизнеса и осигуряването на енергийна ефективност в градска среда и 2 училища на територията на общините Габрово и Севлиево.  По НПВУ са одобрени още 8 проекта за областта за над 23 милиона лева, по които предстои сключването на договори – за екологосъобразна мобилност и за енергийна ефективност в публични сгради и сгради на културната и спортна инфраструктура.

Маринела Събева разясни още приоритетите по отделните програми през програмен период (2021-2027), като акцентира върху очакванията за региона по всеки един от тях. Тя подчерта и новата роля на Областните информационни центрове като Звена за медиация и публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район за планиране, във връзка с изпълнението на подхода за Интегрирани териториални инвестиции. Центровете ще предоставят безплатни консултации и информация на заинтересованите лица и по всички въпроси, свързани с повишаване на енергийната ефективност на принципа „Обслужване на едно гише“.

Предоставяне на рекламни площи, ситуирани върху 20 броя спиркозаслони
29 януари 2024
Технически проблеми оставиха без улично осветление три участъка в Габрово
31 януари 2024