Входът на Музей „Дом на хумора и сатирата“ © Община Габрово, архив

Одобрен е проектът на Община Габрово за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Музей „Дом на хумора и сатирата“. Безвъзмездно ще бъдат отпуснати 1 350 997.79 лв., а допълнителното собствено съфинансиране е в размер на 147 417.60 лв. Инвестицията е от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Заложени са редица енергийни ремонти, подмяна на дограмата, топлоизолация по стените, пода и покрива, изграждане на мълниезащита, както и инсталиране на термопомпи за отопление, охлаждане и вентилация. Според извършеното техническо обследване се предвижда укрепване на терасата на първия етаж на източната фасада на обекта, тъй като тухленият парапет е силно компрометиран.

Сградата на Дома на хумора е въведена в експлоатация през 1979 г. и до момента в нея са правени само текущи ремонти и частични енергийни мерки. Тя попада в клас на енергопотребление „С“, а целта е след интервенцията да постигне клас „A“ и да отговаря на критериите за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени чрез процедура по инженеринг, която включва проектиране, строителство, доставка на материали и авторски надзор. Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца.

В рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост е одобрен и проектът на Община Габрово за въвеждане на енергийни мерки в административната и́ сграда на пл. „Възраждане“ № 3 на обща стойност 3 990 688.15 лв., както и проектът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с наименование „Нови подходи при управление на енергийния баланс в сградата на РСПБЗН – Габрово чрез устойчиви и иновативни решения“ на обща стойност 1 326 088.63 лв.

Да изпратим 2023 година като скъп гост
28 декември 2023
Награди от вендинг системата – месец януари
28 декември 2023