В процес на подготовка е проектът за бюджет на Община Габрово за 2024 г.

И тази година Община Габрово очаква да чуе предложенията на габровци по новата финансова рамка.

Можете да изпращате Вашите предложения към Бюджета за 2024 г., в срок до 03 януари 2024 г., по един от следните начини:

1.Чрез специално разработената електронна форма на адрес: https://gabrovo.bg/budget2024/

2. На хартиен носител в деловодството на общинската администрация, на адрес: Габрово 5300, пл. „Възраждане“ № 3

Моника Стоянова е спортист №1 на Габрово за 2023 година
21 декември 2023
Коледата на Регионалното депо с еко послание
21 декември 2023