ОУ „Ран Босилек”

 

 

Част ОВ - Доставени са и се монтират се радиатори в учебния корпус - класни стаи, коридори и тоалетни. Доставени са котел и разширителен съд. Работи се в котелното по свързването на топлоизточника към отоплителната инсталация - колектори и арматура. Предстои доставянето и монтирането на оборудването към котела, както и нов резервоар дневна дажба.

Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 2, 3 и 4 етажи. В коридорите на същите са направени новите лампени излази с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали за открит монтаж и са монтирани новите осветителни тела. На 2-ри, 3-ти и 4-ти етажи е изпълнена инсталацията по новото схемно решение, което дава възможност за комутация от всички входове /изходи/ на класните стаи. Подменени са осветителните тела в санитарните възли на 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж. Предстои да се направи нова инсталация за осветлението над черните дъски в класните стаи, да се подменят осветителните тела в хранилищата, и да се изгради инсталацията за евакуационното осветление.

ОУ „Неофит Рилски”

 

 

Част ОВ - Работи се в котелното отделение - колектори, арматура и свързване с котела. Доставени са и затворените разширителни съдове. Доставени са и се монтират радиаторите в класни стаи и коридори.
Част Ел – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. Предстои да се демонтират старите осветителни тела, да се направи новата инсталация за осветлението в коридорите и да се монтират новите осветителни тела.

ОУ „Христо Ботев”

Част ОВ - Работи се в котелното отделение - колектори, арматура и хидравличен разделител. Алуминиевите радиатори на втори, трети и четвърти етаж в учебния корпус са монтирани. Работи се по монтажа им на първия етаж.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в класните стаи и коридорите, таваните са подготвени за монтаж на новите осветителни тела. Монтирани са новите осветителни тела на 4-ти етаж.

ОУ „Иван Вазов”

Част Ел – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. Предстои да се демонтират старите осветителни тела, да се направят нови лампени излази в класните стаи и да се монтират новите осветителни тела.

СОУ „Отец Паисий”

Част ОВ - СМР в част ОВ не са извършвани. Отоплителната инсталация е с ненарушена цялост и е в готовност да действа по досегашния си начин.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 2-ри, 3-ти и 4 корпус. Направени са улеите за новите лампени излази в 3-ти и 4-ти корпус. Положени са кабелите за осветителните тела на четирите етажа на 4-ти корпус и са шпакловани. Предстои да се демонтират старите осветителни тела в коридорите на останалите корпуси, да се доизгради инсталацията за новите лампени излази, да се монтират новите осветителни тела и да се направи инсталация за евакуационно осветление.

ОДЗ „Дъга”

Част ОВ - Оборудването на слънчевата инсталация в котелното е доставено и свързано. Изградена е и е монтирана конструкцията на слънчевите колектори. Предстои монтажа им и свързването на инсталацията към водопроводната мрежа на градината.

Част Ел – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи. Предстои да се демонтират старите осветителни тела, да се монтират новите, демонтаж и монтаж на гръмозащитната уредба.

Индийски поети идват в Габрово
24 октомври 2011
Община Габрово поздравява всички строители с техния професионален празник – Димитров ден!
26 октомври 2011