Община Габрово домакинства работна среща по Проект SHEERenov+, финансиран по Програма на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ (LIFE)/ подпрограма „Преход към чиста енергия“.

В рамките на работната среща експерти от Община Габрово, съвместнона среща по проект  с партньорите  Фондация „Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ (координатор), Българо-австрийска консултантска компания„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД„Енерджи Сейвинг“ ЕООДБългаро-румънска търговско-промишлена палатаОбщина Габрово„Пробуждение“ ЕООД и Федерация за недвижими имоти „ФИАБЦИ България“ разгледаха ролята на общините и моделите за предоставяне на интегрирани услуги за сградно обновяване.

Участието на община Габрово в проекта е в съответствие с провежданите политики за подпомагане на собствениците на многофамилни жилища за реализиране на устойчиви инвестиции в енергийно обновяване на сградите. Ролята на общината ще е ключова за улесняване на прехода от модела за енергийна ефективност със 100% публично финансиране към пазарно ориентиран модел с участие на собствениците, бизнеса и публичните власти.

Годишна изложба на габровските художници 2023
14 декември 2023
Община Габрово ще бъде енергийно обновена
14 декември 2023