Във връзка с Европейската година на уменията екипът на ДГ “Явор“ проведе информационен ден,  в който сподели опит и резултати от своите дейности по програма Еразъм. Събитието се проведе в ХГ „Христо Цокев“ с участието на директори и учители от област Габрово, а негови специални гости бяха Теодора Карапавлова – експерт  РУО , Ренета Колева – областен координатор на СБУ, Бистра Чиприянова – педагог-новатор, Анелия Атанасова – управител на езикова школа „Интензив“.

Учителите Велина Русева, Мариана Христева и логопедът Лилия Мирчева представиха акцентите от реализираните  проекти и ефекта върху деца, родители, учители, институция, общественост.  Интерес предизвикаха и демонстрираните материали, изработени от педагозите  – помагала за родители, календари, CD с музикални игри, книжка с други видове игри и т.н. Присъстващите бяха запознати и с новите приоритети, които си поставя ДГ “Явор“ , залегнали в дейностите по спечелената Еразъм акредитация, а именно: въвеждане на нови неформални методи и форми на обучение; приложение на иновативни приобщаващи практики на преподаване и учене с акцент върху физическото здраве и физическото благополучие на учителите и децата; обогатяване на теоретичния и практически опит на педагогическите специалисти за повишаване личностните компетентности в контекста на учене през целия живот.

Втората част на събитието протече под форма на практически занимания, прилагани в различни проекти : ритъм-терапия, психо-драма, лего игри за развитие на мислене и въображение и др.  Голям интерес предизвика демонстрацията на древна ориенталска изобразителна техника „Ебру“, която представлява рисуване върху вода.

Ясни са номинациите за Спортист на Габрово 2023
6 декември 2023
Коледният театрален фестивал в ДТ „Рачо Стоянов“ започва тази вечер
7 декември 2023