Кметът на Габрово Таня Христова и председателят на ОС – Съвет Габрово Климент Кунев присъстваха на официална церемония в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ по откриване на обект по ПРОЕКТ BG16RFOP001-4.001-0001-C01 "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ".

Сред официалните гости, уважили поканата, бяха още представители на Българската православна църква, народният представител Валери Митов, заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов, зам.-областният управител Даниела Маринова, директорът на РЗИ Габрово д-р Николай Пенчоков, представители на Съвета на директорите.

Отделението е ремонтирано и обзаведено със средства, предоставени от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и капиталови средства на МЗ за изграждане на подхода към отделението. При изготвянето на документите, проектирането и реализирането на околната инфраструктура болницата получи съдействие от екипа на община Габрово.

Мултипрофилното спешно отделение е една от възловите структури на болницата, през която годишно за лечение в него или за хоспитализация преминават около 18 000 пациенти. „Отделението се явява първата структура на болницата, с която тези пациенти контактуват и техните впечатления и удовлетворение се явяват важен атестат за цялостната дейност на лечебното заведение.“ – каза директорът на МБАЛ д-р Минко Михов по време на церемонията.

„Габровска област е първата в страната, в която този проект за подкрепа на спешната помощ е 100 % завършен и е един добър пример, който останалите могат да следват. Пожелавам ви да имате по-малко пациенти и по-голямо удовлетворение от работата си.“ – подчерта в изказването си зам.-министър проф. Гетов.

След реализиране на проекта условията за работа в отделението са напълно променени. Осигурен е модерен достъп на граждани и линейки на ЦСМП.  На лице са достатъчно на брой кабинети за прегледи, модерно оборудвана шокова зала, зала за медицински триаж, помещения за кратковременен престой и наблюдение на пациенти, превързочни и санитарни помещения. Обзавеждането и оборудването също е подменено изцяло.

Снимки от церемонията може да разгледате тук

         

Творческа среща с поетесата Петя Цонева на 14 декември
4 декември 2023
Габровският исторически музей с обновена сграда и експозиция
4 декември 2023