Служителите на отдел "Озеленяване" към ОП "Благоустрояване" продължават да извършват дейности по почистване на коритата на реките Янтра и Жълтешка.

В периода 13-17 ноември екипите на отдел "Озеленяване" работят приоритетно в два участъка на река Янтра - от моста при Музей "Дом на хумора и сатирата" в посока магазин Била и от Горнокрайски мост в посока Шиваров мост, както и в участъка от река Жълтешка от моста при бившия хотел "Бузлуджа" в посока кв. Беленци.

Изцяло почистен от растителност е участъкът от коритото на река Янтра от моста при бившия завод "Капитан Дядо Никола" до моста в кв. Бичкиня при бившия хотел "Бузлуджа.

Отстраняването на самонастанила се растителност в речните корита на Янтра и Жълтешка ще продължи и през следващата седмица при подходящи метеорологични условия за дейността.

XXI Националното състезание по природни науки и екология ще се проведе в Габрово от 17 до 19 ноември
17 ноември 2023
„Рисуваме женската сила и смелост“ събитие на Младежки център – Габрово
20 ноември 2023