Експерти по подготовка и управление на проекти от администрацията на Община Свищов гостуваха на Община Габрово по проект за повишаване на компетенциите за ефективно изпълнение на програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

В работната среща за обмяна на опит се включи екипът на отдел „Проекти и икономическо развитие“, служители от дирекция „Инфраструктура и екология“ и представители на Областния информационен център в Габрово.

Сред водещите приоритети на двете общини са екологичните проекти, както и инициативите за развитието на иновативна екосистема чрез насърчаване на предприемачеството, работа с бизнеса и образователните институции.

Експертите от Габрово и Свищов обсъдиха актуални въпроси по подготовката на интегрирани териториални инвестиции като стана ясно, че всяка от общините е подала в срок по две концепции с проектни идеи. Във фокуса на разговорите бяха още възможностите за финансиране чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, по който двете администрации кандидатстват за енергийно обновяване на общинска собственост и на жилищния сграден фонд.

Община Габрово с остра позиция срещу решение на Правителството за намаляване на компенсациите за липсата на топлоснабдяване
19 октомври 2023
Синелибри 2023 Метаморфози ви очаква в гр. Габрово, Зала "Възраждане"
20 октомври 2023