Проектът на РБ „Априлов – Палаузов” е одобрен за финансиране по програма  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2023 година. Приоритети на програмата са обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето, както и развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Първоначално министерството на културата обяви стойност на проекта до 25000 лв, но впоследствие сумата е редуцирана до 12 500 лв. – максималната сума за регионалните библиотеки. Въпреки че габровската библиотека всеки месец обогатява фондовете и колекциите си с литература от всички области на знанието като покупка и дарения, заглавията, одобрени по проекта, ще обогатят книжния фонд на регионалната библиотека със стойностни справочни, научни, художествени и енциклопедични издания (книги, периодични издания и други информационни източници):

От област Габрово, за участие в конкурсната сесия, обявена през месец юни, проектни предложения са подали общо 34 обществени библиотеки.

На всички одобрени по проекта библиотеки предстои подписването на договори с министерството.

Списъкът с одобрените проекти е публикуван на интернет страницата на Министерството на културата. Общият размер на финансирането е 2 млн. леваq като по тази конкурсна сесия са одобрени проекти на 1408 читалища в България.

 

Фондация “Общност в помощ на зависимите” за втора година организира кампанията “През октомври с кауза”
26 Септември 2023
Над 600 възрастни и болни хора в Габрово получават подкрепа от услугата „Грижа в дома“
27 Септември 2023