Част от програмата на националното честване на 146-годишнината от Шипченската епопея е представянето на книгата „Васил Левски: Да възкръсне България с пълна свобода” на проф. Вера Бонева, посветена на живота и делото на Апостола на свободата.

Срещата е на 22 август 2023 година (вторник) от 17.30 ч., в читалня „Д-р П. Цончев” на библиотеката.

Проф. Бонева е историк, университетски преподавател, публицист, експерт по Възраждане, музеология и управление на висшето образование. Преподава в ШУ „Епископ Константин Преславски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УниБИТ - София. Автор е на 19 книги и на над 200 статии и студии в областите на научните й интереси. Ангажирана е с инициативи за опазване на културното наследство на България и Европа и с академични събития, които обогатяват националната ни история от XIX и началото на XX век с нови научни изследвания и издания.

Авторката е извела заглавието от писмо на Васил Левски до съратника му Данаил Попов от 5 февруари 1871 година. Тя споделя, че книгата е резултат от нейната многогодишна творческа дейност като преподавател по история на Българското възраждане и постоянната подготовка на лекции на тази тема.

Проф. Вера Бонева публикува нови изследвания и факти за Левски, които до момента не са били известни. Публикувана е новооткрита неизвестна снимка на Апостола, която е била предоставена от нейния колега Виктор Комбов. Авторката  отбелязва, че османските архиви са се отворили за специалисти и читатели през последните години и част от тях са били дигитализирани. Това дава нови възможности за откриване на факти и обстоятелства, които допълват нашето разбиране за развитието на България през ХIХ век.

Вера Бонева изтъква, че нейните знания и изследвания като историк не й позволяват да хвърли цялата вина за предателството на Апостола върху конкретна личност. Тя посочва, че отговорността носят главно тези тайни шпиони, които са били част от самата организация и те са с български имена...

Появата на новата книга на проф. Вера Бонева „Васил Левски : Да възкъсне България с пълна свобода” е едно от събитията през 2023 година, свързани с отбелязването на 186-годишнината от рождението на Левски. Това са събития, които продължават да насърчават интереса към живота и делото на Апостола, а изследванията и новите открития помагат да се разшири и допълни нашата представа за неговата знакова роля в българската история.

 

 

 

На 24 и 25 август, отправяме „Поглед на север“ с #ФестивалНОвКвартала и модула „Вкуси ме, Усети вкуса“
19 август 2023
Да се върнем назад в годините със "Спомени от старите ленти"
21 август 2023