Илюстративна снимка © Община Габрово, архив

Община Габрово спечели проект в конкурс на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката. Стойността му е 33 159 лв., а дейностите ще се реализират за 10 месеца в рамките на предстоящата учебна година.

Проектът се казва „Предприемачество и креативни форми на взаимодействие между учениците за постигане на ключови компетентности“. Той ще обхване над 150 ученици от начален и прогимназиален етап, педагогически специалисти, съветници и родители. Целта е да се даде възможност на ученици от различен етнически произход да повишат знанията си и да развият социални и културни умения, за да се подпомогне тяхното приобщаване.

Обучението ще се извършва в работни ателиета по предприемачество и в клубове за познание, насочени към зелената икономика. Предвидено е да се проведе семинар под формата на „отворено пространство“, където ученици, родители и учители ще споделят проблеми, на които ще търсят общи решения. Процесът ще бъде ръководен от образователни медиатори, психолози и представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. 

Заложени са различни форми на занимания в мултикултурна среда, тренинги за преодоляване на предразсъдъците, възпитание в толерантност, сътрудничество и комуникативни умения. Идеята е да се засили мотивацията за учене и да се подкрепи бъдещата реализация на подрастващите.

Резултатите от селекцията по процедурата са достъпни в интернет страницата на ЦОИДУЕМ.

КЕВР: „Топлофикация - Габрово“ внесе заявление за прекратяване на лицензиите за дейностите производство и пренос на топлинна енергия
16 август 2023
Въвеждат се временни ограничения на движението в Габрово и на връх Шипка във връзка с провеждането на Националното честване на Шипченската епопея
17 август 2023