Успешно приключи изпълнението на инициативата на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ „За качествено здраве на село“, която в края на 2022 г. Община Габрово и Общински съвет подкрепиха с 35 000 лв. Извършени са медицински прегледи във всички кметства и кметски наместничества в Община Габрово – 22 на брой. Прегледани са общо 584 души - хора над 65 години и притежаващи адресна регистрация в съответното населено място. Това са възрастни хора, които не са минавали на профилактичен преглед при личните лекари, поради различни причини - финансови, трудно придвижване поради физически затруднения и неудобен транспорт. В организацията на инициативата активно участваха кметовете и кметските наместници, с изготвяне на списъци на желаещите прегледи и осигуряване на подходящи условия за тяхното провеждане.

Председателят на ЖБД „Майчина грижа“ – Габрово Стефка Василева споделя своите впечатления от проведената инициатива: „Започнахме медицински прегледи на възрастните хора в селата в Габровска община, където няма здравна служба и няма график за посещение на медицински персонал и на които придвижването до града е особено трудно. Медицинските прегледи включваха преглед от кардиолог, невролог, кръвни изследвания и урина. Благодарим на д-р Ноева – управител на Диагностично-консултативен център 1 – Габрово, която въпреки намаления медицински персонал на Центъра, осигури екип от 4 специалисти – кардиолог, невролог и 2 медицински сестри. Отзивите от проведените прегледи за изключително положителни. Възрастните хора бяха благодарни за грижата и желаят това да се случва всяка година. Някои трудно подвижни пациентите бяха посетени в дома им. Имаме доброто намерение да продължим с тази кауза и в следващата година, за което ще работим упорито за набиране на средства, защото считаме, че всички граждани трябва да бъдат равнопоставени и да имат право на достойно здравно обслужване. Надяваме това да стане държавна политика! Благодарим от сърце на всички дарители и на Община Габрово за подкрепата!“

МАИР „БОЖЕНЦИ“ И РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА“ ВИ КАНЯТ НА ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО
7 август 2023
Габровецът Григор Станчев с бронзов медал от Осмите световни игри за хора с нисък ръст
7 август 2023