Общо девет проекта ще получат средства от Програма Култура на Община Габрово в първата сесия за съфинансиране на проекти в областта на културата за 2023 година. Експертната комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Габрово, извърши оценка на съдържателната част и предлага финансова подкрепа да получат следните проекти:

ПО ПРИОРИТЕТ 1: УТВЪРДЕНИ ФЕСТИВАЛИ И ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Международен фестивал за деца и възрастни „Рачо и Дешка“ - Фондация „ОТ БГ“

„Неофит Рилски – Духовник, книжовник, просветител, основоположник на новобългарското образование“ - Национален музей на образованието - Габрово

„Песни в полите на Балкана – От минало към бъдеще“ - НЧ „Светлина – 1927“

„Х-ти Конкурс за детско творчество „Аз, моето семейство и моят град“ - НЧ „Зора-1872“

ПО ПРИОРИТЕТ 2: ТВОРЧЕСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВАТА

„Театър 24“ - Малка театрална компания

Фестивал „Leap off page“ - Фондация „Елизабет Костова“

Лятно училище „Кристо и Жан-Клод“ - Музей „Дом на хумора и сатирата“

„Нови тъкачи за Габрово“ - „Росина Пенчева“ ЕООД – Клон Габрово

Спомени от старите ленти - Перфект ЕООД

Използваното изображение и илюстративно

Таня Христова: Днес благодарим на първоучителите и благославяме всяко дете да бъде пазител на българщината
24 май 2023
В Габрово продължава лятното зацветяване с растения, собствено производство на ОП „Благоустрояване“
26 май 2023