Във връзка със зачестилите сигнали от граждани за кафяви мечки в урбанизирани зони на община Габрово и нуждата от предприемането на адекватни мерки, кметът на Габрово Таня Христова покани на работна среща регионалните представители на ресорните министерства, на сдружения и природни паркове, ангажирани с територията общината. В срещата се включиха представители от Областна администрация – Габрово, Регионална инспекция по околната среда и водите –  Велико Търново, Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово, ТП Държавно горско стопанство – Габрово, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, ПП „Българка“, Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ – Габрово.

Припомняме, че след множеството сигнали за присъствие на кафяви мечки в Габрово, Таня Христова потърси съдействие от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова за предприемане на мерки за извеждане на животните от територията на града. Благодарение на съдействието на министерството, експерти своевременно започнаха работа на терен, мечката от района на кв. Войново е заловена и преместена в подходящо местообитание с проследяващо устройство.

На срещата бяха обсъдени разпоредбите на Плана за действие за кафявата мечка в България, необходимостта от законодателни промени, нормативните изисквания по отношение на този биологичен вид. Кметът на Габрово призова към взаимодействие между институциите и работещ механизъм за своевременни съвместни действия при поява на мечка в урбанизирани зони на града. Ангажираните по темата представители на институции декларираха готовност за съвместна работа, съобразно правомощията си.

С официално писмо Таня Христова поиска от Регионална дирекция по горите – Велико Търново предприемане на незабавни мерки в интерес на общественото здраве и безопасност чрез назначаване на Комисия с правомощия да констатира и предпазва от сериозни увреждания и от опасност за общественото здраве при нова поява на мечка в жилищни квартали.

По предложение на участниците в срещата съставът на Комисията трябва включва представители на: Регионална дирекция по горите - Велико Търново, ТП ,,Държавно горско стопанство - Габрово“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, Дирекция „Национален парк Централен балкан“, Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ – гр. Габрово, Областна администрация – Габрово, Община Габрово, Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово.

КАКВО ДА ПРАВИМ И ДА НЕ ПРАВИМ, АКО ВИДИМ МЕЧКА 

Вземете карнавална маска
19 май 2023
Таня Христова с лично послание до всеки един от абитуриентите
22 май 2023