Кметът на Габрово и управителите на Сдруженията на собствениците на многофамилни сгради жилищни сгради в града подписаха първите две партньорски споразумения по новата програма за енергийно обновяване на жилищата.

В споразуменията Община Габрово е водещ партньор за изпълнение на подготовка на проектно предложение по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I”, на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с ресорно министерство - Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

След сключването на партньорските споразумения със Сдруженията, Общината ще извърши подготвителните действия и ще подаде проектното предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Процедурата ще предостави финансови средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции за енергийна ефективност в сграден фонд.

В подкрепа на хората при кандидатстването по новата програма за енергийно обновяване на жилищата в Община Габрово работи екип от юристи, строителни експерти, финансисти и други, които консултират и оказват подкрепа за учредяване и регистриране на сдружение на собствениците и в стъпките за кандидатстване по процедурата.

Към настоящия момент в Община Габрово са подадени 46 заявления за участие по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I”.

 

Награди от вендиг системата – месец май
26 април 2023
Национална конференция на тема „Цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование”
26 април 2023