Центърът за творческо обучение в партньорство с община Габрово, организират Национална конференция на тема „Цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование”, която ще се проведе на 27 и 28 април 2023 г. в гр. Габрово – зала „Възраждане”, с начало 09:00 часа.

Участие в конференцията ще вземат директори на детски градини и училища и учители в детска градина и в начален етап, които ще имат възможност за изява и дискусии върху важни теми, свързани с ежедневната им педагогическа дейност.

Националният форум е научно-практическа конференция, в която ще представят значими аспекти на предучилищното и ранното училищно образование.

Целите на конференцията са:

·       Повишане на  професионалната подготовка, квалификацията и информираността на директори и учители, работещи в областта на предучилищното и  ранното училищно образование.

·       Провокиране на интерес, адресиран към обществото и разбиране, насочено към проблемите в сферата на образованието.

·       Реализиране на нетрадиционна форма на контакт между участниците и възможност за комуникация помежду им.

ПРОГРАМА за Националната конференция - 27-28 април 2023, гр. Габрово

ПОКАНА за Национална конференция - 27-28 април 2023, гр. Габрово

ПОКАНА - STEAM и роботика майсторски клас - 28 април 2023, гр. Габрово

 

В Габрово са подписани първите две споразумения между Общината и собствениците по новата програма за енергийно обновяване на жилищата
26 април 2023
Изложба Живопис от колекцията на Музея на хумора и сатирата
26 април 2023