На 05.04.2023 година във фоайето на зала „Възраждане“ беше открита изложбата с  художествените творби  на участниците в 22-рия Общински  етап на Международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата". Заместник – кметът на Община Габрово Мария Йозова уважи събитието и поздрави художниците за тяхното старание и отношение към важната тема с бедствията.

Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание по програмата на Министерството на образованието и науката за действия при бедствия, пожари, промишлени аварии, екологични катастрофи, първа помощ и взаимопомощ. Рисунките са проява на творческите заложби на децата и учениците в сферата на изобразителното изкуство и показват познания им за рисковете и правилното поведение в критични ситуации. Те рисуват образите на пожарникари и спасители, които всеки ден се борят с "бедата", помагат на пострадали и спасяват човешки живот.

В експозицията бяха представени  90  рисунки, като 25 от тях са класирани и продължават в областния етап на конкурса. Ето и наградените:

 

I - ва  категория:

Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование

възрастова  група     7 - 10 години

Първо място - Мартин Копоев - ОУ "Неофит Рилски";

Второ място - Йоана Йорданова - СУ "Отец Паисий“

Второ място - Михаела Стефанова - ОУ "Христо Ботев“

Трето място - Матея Рачкова - НУ "Васил Левски"

Трето място - Владимира Данкова - ОУ "Неофит Рилски"

Трето място - Тодор Лазаров - ОУ "Христо Ботев“

възрастова  група     11 - 13 години

Първо място - Димитър Чакалов  - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев";

Второ място - Симона Владимирова -  ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Второ място - Мартин Килифарев - ОУ "Св. св. Кирил и Методий";

Трето място - Михаела Станева - ОУ "Неофит Рилски"

Трето място - Никола Минев - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Трето място - Теодора Попминкова - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

възрастова  група     14 - 18 години

Първо място - Мартин Мандалов - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев";

Второ място - Елеонора Бонева - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев";

Второ място - Мартин Стоянов - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев";

Трето място - Емилия Димитрова - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

 

IІ - ра  категория:

Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи

по изобразително изкуство:

възрастова  група     7 - 10 години

Първо място - Берлина Станева – Школа "Елиза Арт"

Второ място - Александрина Тодорова - Школа "Елиза Арт"

Трето място - Михаела Дончева  - Школа "Елиза Арт"

възрастова  група     11 - 13 години

Първо място - Микаела Чепелева - Школа "Елиза Арт";

Второ място - Виктория Василева - Школа "Елиза Арт";

Трето място - Христиана  Славова - Школа за приложно изкуство - Ива Пенчева

Трето място - Магдалена Иванова - Школа "Елиза Арт"

възрастова  група     14 - 18 години

Първо място - Нелина Петкова  - Школа "Елиза Арт";

Второ място - Пламена Георгиева  - Школа "Елиза Арт"

Снимки от събитието може да разгледате в галерията

Художникът Михаил Михайлов представя видео проекта „Работата“
5 април 2023
Дни на кариерата в ТУ - Габрово - възможност за кариерно ориентиране
6 април 2023