Над 70 дървета ще бъдат засадени през седмицата на различни локации в града. Японска вишна, шестил, бреза, амброво дърво и декоративен глог са част от видовете, които ще допълнят озеленяването в Габрово.

На 22-ри март представители на габровската мебелна фирма "Фореста Мебел" ще засадят 12 дръвчета, дарени от тях за озеленяване в района на междублоковите пространства на ул. "Св. Св. Кирил и Методий". Миналата година зоната беше цялостно благоустроена,  извършен бе ремонт на уличните и тротоарните настилки, включително на междублоковите пространства.

Общинско предприятие "Благоустрояване" извърши подготвителни дейности за засаждане на растителност в определените зелени зони в района на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. Дейностите включват насипване на почва и компост, фрезоване и подравняване на терените.
През тази година предприятието ще извърши засаждане на декоративни храсти с последващо мулчиране на ивиците жив плет. Предвидено е поставяне на кашпи с цветя и многогодишна растителност успоредно на тротоарите, както и монтиране на нови пейки, които ще бъдат изработени от ОП "Благоустрояване".

По случай Деня на социалния работник, представители на заведенията за социални услуги в Габрово ще засадят в дворовете на институциите си 37 дървета и увивни храсти, осигурени от ОП "Благоустрояване".  Кампанията ще се проведе на 22-ри март.

В края на седмицата деца, родители и учители от ДГ "Дъга" ще засадят над 30 дървета, осигурени от ОП "Благоустрояване", в облагородените  пространства на ул. “Свищовска“ 59 – 67. В района беше извършен цялостен ремонт на междублоковите пространства, изградени бяха тротоари и енергоспестяващо осветление, монтирани са изцяло нови съоръжения на детските площадки, изградена е и фитнес площадка на открито.

„Начисто в Габрово” – истории за доверие, подкрепа, променени съдби и обществени нагласи
20 март 2023
Конкурс за младежки инициативи
21 март 2023