На основание чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги и нормативно определените ангажименти на общините за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, Община Габрово организира публична дискусия по изготвените Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Обсъждането ще се проведе на 14.03.2023 година от 16 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

Информация на вниманието на заинтересовани жители на общината за предоставяне на дърва за огрев за 2023 г.
7 март 2023
Технически проблеми по захранването оставиха без уличното осветление ул. „Дунав“ и ул. „Аврам Гачев“
8 март 2023