На вниманието на Сдруженията на собствениците, които подготвят документи (технически паспорт, енергийно обследване, протоколи от проведени общи събрания и др.) с цел участие в процедура за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“.

Напомняме ви, че процедурата стартира на 22 декември 2022 г. и документи за участие вече се приемат в сградата на Община Габрово – Център за административно обслужване. Срокът за подаване на проекти към Министерството на регионалното развитие и благоустройството от страна на общините е до 31 май 2023 г.

Апелираме всички кандидати да представят своите документи за участие не по-късно от 10 май 2023 г. за да може Община Габрово, като партньор на всяко едно Сдружение на собствениците, да разработи и подаде качествено проектно предложение.

Община Габрово насърчава максимален брой жилищни сгради да подобрят своите енергийни характеристики като предоставя информация, техническа помощ и насоки при попълване на документите на всички Сдружения на собственици, които желаят да участват в процедурата!

 

За информация и разяснения:

Тодор Попов, Директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване" -  тел.: 0889230369, ел. поща: t.popov@gabrovo.bg

По юридически въпроси – Елена Немска, юрисконсулт, отдел „Правен“ - тел.: 066/818 306

По въпроси, свързани с участие на Общината в сдружения – Николай Димитров, Директор на Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност“ -  тел.: 0884 500 452, ел. поща: n.dimitrov@gabrovo.bg

Представители на образователни институции обсъждаха различни програми за предучилищно и училищно образование
27 февруари 2023
Приключиха и ученическите игри по волейбол за учениците от V-VII клас - отборите на СУ „Отец Паисий“ и ОУ „Ран Босилек“ продължават надпревара в областния етап
28 февруари 2023