Център за творческо обучение активно работи в областта на образователната трансформация за позитивна промяна в българската образователна среда чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности.

В тази връзка на 7 февруари Община Габрово ще бъде домакин на среща, по време на която Центърът ще представи възможностите на тяхната платформа и разработените иновативни решения.

Събитието ще е в Ритуалната зала на Община Габрово и ще е разделено в две направления - за детските градини от 10:00 до 12:00 ч. и за училищата от 13:30 до 15:30 ч. Изисква се предварителна регистрация.

В зависимост от аудиторията вниманието ще бъде насочено към социално-емоционално образование и STEM за предучилищното образование и образователна роботика и STEM за училищното образование.

В програмата на презентацията са включени теми като облекчаване на административните процеси чрез използване на облачни технологии; училище в облака и ресурси; професионално развитие на училищните екипи; дигитални технологии за средното образование; работещи иновации в предучилищното образование, с участието на Център за творческо обучение; решенията на LEGOⓇ Education за ранно образование, както и за начално, основно и средно образование в това число и добри практики от страната и др.

 

Какво представлява LEGO® Education?

 

Образователните решения от LEGO® Education се фокусират върху подходите "учене чрез игра" и "учене чрез правене", като дават нов облик на ученето и предефинират Играта.

Комплектите допринасят за развиването на уменията на 21 век и подготвят децата за професиите на бъдещето. Решенията се фокусират върху различни образователни потребности и STEM дисциплини, развиват ключови компетенции за всеки образователен етап и изграждат междупредметни връзки, което води до по-лесно преминаване към проектно - базирано обучение.

 

LEGO® Education решенията развиват у учениците умения и компетенции за:

  • Критично мислене, работа в екип, проектно базирано обучение, изграждане на увереност
  • Развиване на базови умения в програмирането
  • Ангажиране на учениците с наука, разглеждане на STEAM дисциплините и ролята им в реалния живот, междупредметни връзки
  • Подготовка на учениците за следващата степен в образованието им и за професионалното им развитие в предизвикателствата на бъдещето.
  • Надграждане на умения в програмирането в Scratch-базирана среда и възможност за програмиране с Python
  • Ангажиране на учениците в науката; разглеждане на STEAM дисциплините, ролята им в реалния живот; събиране, обработване и споделяне на информация; работа с променливи; облачни технологии; дизайн и конструиране по задание.
  • Проектиране и конструиране на програмируеми роботи, с чиято помощ се анализират и разрешават STEAM проблеми;
  • Работа с и разбиране на принципи на действие на устройства приемащи и обработващи информация;
  • Формулиране и проверка на хипотези.

Повече информация по темата може да откриете на следните линкове:

Home (cct.bg)

Идеи за образователни иновации (cct.bg)

Използвано изображение от https://creativekids.cct.bg/ 

Кметът на Габрово и представителите на учителските синдикати подписаха Общински колективен трудов договор
30 януари 2023
Община Габрово ще кандидатства с два обекта по „Красива България“ – за ремонт на басейни в сграда на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев" и Обслужващата сграда на Зоологическа градина
31 януари 2023