Във връзка с реализирането на отворената за кандидатстване процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“ Общинска администрация Габрово информира всички заинтересовани лица – собственици на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, че инициира тематични срещи с гражданите, с оглед тяхната осведоменост и подготовка за участие в процедурата.

Първата среща е предназначена за представители на Регистрирани Сдружения на собствениците, които имат изготвен или са в процес на изготвяне на технически паспорти, енергийни обследвания и техническо обследване.

Срещата ще се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово на 30 януари 2023 г. от 17:30 ч., в рамките на която ще се представят накратко условията за кандидатстване, критериите за оценка и възможностите за въздействие върху тях, както и процеса по кандидатстване и одобрение на проектите.

В края на срещата ще има възможност и за въпроси и отговори.

Представяне на добри практики и нови възможности за сътрудничество и финансиране по време на регионалния бизнес форум в Габрово
25 януари 2023
Концертът "Ангелски сърца" се ОТЛАГА за 10 февруари
26 януари 2023