Зоната около спортна зала „Орловец“, която влиза в обсега на строително – ремонтните работи по проекта за Създаване на привлекателна физическа среда чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитиe , по известен като 1.4, започва да добива своя вид. Изцяло нова детска площадка е изградена съгласно изискванията на Наредба №1. Детските съоръжения са оградени, а под тях е монтирана ударопоглъщаща настилка. Вече е видимo и т.нар. „шахматно поле“, с трибуните за зрители, където ще бъдат поставени фигури с височина около 1 метър. Те са изработени от лек материал, като идеята е сутрин да бъдат изнасяни, а вечер прибирани. С цел предотвратяване на вандализъм и кражби в зоната ще бъде монтирано и видеонаблюдение.

134 ГОДИНИ ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ
19 август 2011
Община Габрово с нова проектна сесия по Програма култура
23 август 2011