Съвременните тенденции в престъпността сред децата и методите на работа с деца, извършители на противообществени прояви, обсъдиха в Габрово обществени възпитатели и педагогически съветници със секретаря на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – г-жа Петя Петрова и членовете на местната комисия.

Срещата откри зам.-кметът на Габрово по „Образование, социални дейности, култура и туризъм“ и председател местната комисия Невена Минева. Тя подчерта че, главната задача, на всички ангажирани с престъпността сред децата е успешната превенция и подкрепата, от която те се нуждаят,  за да се превърнат в достойни членове на обществото.

В дискусията бяха обсъдени казуси от ежедневната практика, както и необходимостта от промени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които да подпомогнат педагози и възпитатели в мерките за превенция на противообществени прояви.

По време на работната среща бяха отчетени и статистически данни, според които намалява общия брой на криминалните престъпления за всички възрастови групи през 2021г. Подчертано беше, че Габрово не присъства в черните хроники, свързани с тежки престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица, а усилията на местно и на национално ниво следва да са насочени към превантивната дейност. 

 

Община Габрово подкрепя инициативата „За качествено здраве на село“
9 декември 2022
4 фокусирани идеи за климата от учениците на Габрово
10 декември 2022