С 35 000 лв. Община Габрово ще подпомогне осъществяването на инициативата „За качествено здраве на село“, която Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ стартира през 2022 г. и избра за една от своите каузи през годината.

Това стана факт след приетото Решение на Общински съвет – Габрово на редовно заседание проведено на 24 ноември. С него се дава съгласие Община Габрово да се включи като партньор в инициативата „За качествено здраве на село“ на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“, чиято цел съответства на планираната мярка в Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Габрово за създаване на възможност за мобилни здравни услуги, в това число и „мобилен доктор“.

До момента прегледи от специалисти са извършени на желаещите жители на селата Дебел дял, Стоевци и Новаковци. Ползата за местната общност е безспорна, тъй като това е  превенция върху степента на възникване на обществено значимите заболявания.

С инициативата се дава възможност на лицата на възраст над 65 години с постоянен или настоящ адрес в населените места на община Габрово, еднократно да ползват следните медико-диагностични дейности и изследвания: преглед от кардиолог, от невролог, ЕКГ, изследвания на кръвна захар, урина и липиден профил. Изключение е град Габрово и местата, където вече са реализирани прегледите на специалистите през тази година.

В организацията активно участват кметовете и кметските наместници, които изготвят списъци на желаещите за преглед и осигуряват подходящи условия за тяхното провеждане.

Снимка: интернет

Ученици от Габрово решават предизвикателствата на климата
9 декември 2022
Съвременни методи за превенция на престъпността сред децата обсъдиха в Габрово
9 декември 2022