На 5 декември 2022 г. Областен информационен център – Габрово проведе информационна среща за представяне на Програмен период 2021 – 2027 г. Събитието бе част от общата инициатива на мрежата от ОИЦ, която се провежда в периода от 14 ноември до 16 декември в цялата страна.

На срещата бяха представени европейските програми с техните приоритети, специфични цели и отворени към момента процедури. Акцент бе поставен върху „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на регионите“ и „Образование“.

Със своето присъствие събитието уважиха представители на бизнеса, общинска администрация, студенти, кметове на кметства от областта. Експертите на ОИЦ – Габрово изразиха готовност да информират присъстващите при отваряне на актуални процедури по програмите, както и да ги подпомогнат с по-детайлна информация.

Областен информационен център - Габрово е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Ратифициране на Европейска харта за младежта и демокрацията
5 декември 2022
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА ФОРУМА "ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ"
5 декември 2022