Община габрово уведомява собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, че в периода от 14.11. до 16.11.2022 г. включително, в сградата на Общинска служба по земеделие - град Габрово ще се провеждат заседанията на комисиите за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища и мери и ливади за землищата в община Габрово.

Графикът за провеждане на заседанията на комисиите по землища, обявлението за изготвените предварителни регистри и заповедта на директора на областна дирекция „земеделие“ – габрово за определяне състава на комисиите можете да открите на следния адрес: https://www.mzh.government.bg/odz-gabrovo/bg/polzvane/proceduri_37j_2023.aspx

 

Представяне на резултатите от проучванията за Стратегията за устойчиво развитие на туризма
10 ноември 2022
Очакваме Ви на 11.11 в 11:11 ч на ул. "Радецка"
10 ноември 2022