Община Габрово и Сдружение „Екологично развитие на местните общности“ отправят покана към всички заинтересовани страни да се включат в публичното обсъждане на резултатите от направените до момента проучвания за формиране на конкурентна идентичност на туристическия продукт на Община Габрово, в изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГАБРОВО 2021 – 2027. 

Общественото обсъждане ще се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово на 10 ноември 2022 г., от 17:30 часа.

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово за периода 2021-2027 г. е приета с решение №236/28.10.2021 г. Документът е разработен съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и Закона за Регионалното развитие и като част от Плана за интегрирано развитие на община Габрово и следва да отговори на новите предизвикателства в развитието на туризма, като предлага интегрирана визия и цели съобразени с конкретните особености на региона и определя насоките за планиране в следващите няколко години.

В срещата ще вземе участие екипът на Сдружение „Екологично развитие на местните общности“, с ръководител на проекта Харалан Александров. Ще бъдат представени и обсъдени резултатите от направените проучвания сред заинтересованите страни в сектора на туризма, за формиране на конкурентната идентичност на туристическия продукт на община Габрово.

В дискусията са поканени да вземат участие граждани, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване, туристическия бранш, туристически сдружения, неправителствени организации и други свързани с този сектор бизнеси.

Със Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово 2021-2027 г. може да се запознаете ТУК.

Формиране на конкурентна идентичност на туристическия продукт на Община Габрово.

 

 

Община Габрово кандидатства за нов автомобил на социалния патронаж
10 ноември 2022
На вниманието на животновъдите от община Габрово
10 ноември 2022