Община Габрово и Сдружение „Екологично развитие на местните общности“ отправят покана към всички заинтересовани страни да се включат в публичното обсъждане на резултатите от направените до момента проучвания за формиране на конкурентна идентичност на туристическия продукт на Община Габрово, в изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГАБРОВО 2021 – 2027. 

Общественото обсъждане ще се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово на 10 ноември 2022 г., от 17:30 часа.

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово за периода 2021-2027 г. е приета с решение №236/28.10.2021 г. Документът е разработен съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и Закона за Регионалното развитие и като част от Плана за интегрирано развитие на община Габрово и следва да отговори на новите предизвикателства в развитието на туризма, като предлага интегрирана визия и цели съобразени с конкретните особености на региона и определя насоките за планиране в следващите няколко години.

В срещата ще вземе участие екипът на Сдружение „Екологично развитие на местните общности“, с ръководител на проекта Харалан Александров. Ще бъдат представени и обсъдени резултатите от направените проучвания сред заинтересованите страни в сектора на туризма, за формиране на конкурентната идентичност на туристическия продукт на община Габрово.

В дискусията са поканени да вземат участие граждани, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване, туристическия бранш, туристически сдружения, неправителствени организации и други свързани с този сектор бизнеси.

Със Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово 2021-2027 г. може да се запознаете ТУК.

Формиране на конкурентна идентичност на туристическия продукт на Община Габрово.