С проект за закупуване на нов лекотоварен автомобил за домашния социален патронаж кандидатства Община Габрово. Финансирането е по програмата „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ към Фонд „Социална закрила“.

Целта е с автомобила да се доставя до адресите на потребителите храната, приготвена в кухнята на патронажа. През последната година социалната услуга са ползвали над 450 възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания от общината.

Предвижда се при нужда с транспортното средство да се разнася и храната по проекта „Топъл обяд“, който е с капацитет от 230 души. Община Габрово вече подаде предложение за продължаване на услугата по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Исканата помощ от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 31 680 лв., допълнително от общинския бюджет ще бъдат осигурени още 3 520 лв. Депозираните проекти за нови автомобили ще бъдат разгледани и класирани до 22 декември.

Снимка © Община Габрово/ЗСУ

На 28 ноември 2022 г. изтича срокът за регистрация на водовземни съоръжения
10 ноември 2022
Представяне на резултатите от проучванията за Стратегията за устойчиво развитие на туризма
10 ноември 2022