Община Габрово се включи като партньор в проекта „Алианс на регионални иновационни екосистеми, базиран на стратегии за интелигентна специализация“ (ARIES4). Дейностите са по международната програма „Еразъм+“ 2021–2027 г. и ще се реализират до 2025 г. Размерът на финансирането е 542 194 евро, а бюджетът за Габрово – 30 225 евро.

Представители на девет регионални организации от Испания, Дания, Швеция и България ще си сътрудничат в създаването на механизми за устойчиво развитие на политиките за интелигентна специализация. Идеята е да се увеличи капацитетът на участниците за изпълнение на иновационните им стратегии.

Разработката ще обедини университети, професионални училища, публичния сектор, бизнеса и обществото като цяло, предоставяйки им знания, умения и инструменти за проектиране и прилагане на устойчиви модели за интелигентна специализация.

Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2021–2027 г. позиционира Габрово в три приоритетни направления – „Мехатроника“, „Информатика и ИКТ“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. И докато последното направление е хоризонтално и приоритетно за всички области в страната, мехатрониката и информационните технологии са двете водещи сфери за Габрово.

Сред основните партньори в проекта е Регионалният иновационен център „Амбициозно Габрово“, а като заинтересовани страни са асоциирани местните акционерни дружества „Сенстейт Технолоджис“ и „Мехатроника“, както и Техническият университет и Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово.

Заседание на Съвета по социалните въпроси на социалните услуги в община Габрово
4 ноември 2022
Концерт на Габровски камерен оркестър
7 ноември 2022