Около 300 габровски домакинства са включени в демонстрационен проект за управление на отпадъците чрез иновативни контейнери. Този тип съдове за отпадъци се реализират за първи път в България именно в нашия град. Проектът се изпълнява от Скейл Лабс ЕООД в партньорство с Община Габрово.

Специалните боксове, разработени от габровската технологична фирма „Сенстейт Технолоджис“ АД, са поставени върху стандартни 1,1-кубикови контейнери за отпадъци, намиращи се на сметосъбиращите площадки на ул. „Петър Падалски“ № 1, 4 и 6. Боксовете са оборудвани със специализирани приставки, които измерват обема на изхвърлените отпадъци чрез приемни отвори с обем 5 и 20 литра. В допълнение към механичната част са предвидени сензори, които дават информация за запълването на съдовете, повишаването на температурата или алармират при вандалски прояви, а специализиран софтуер позволява постоянно наблюдение на състоянието на контейнерите. Автономната работа на сензорите е осигурена от соларен панел, поставен в горната част на бокса.

За да се осигури индивидуален подход при отчитането на количествата, всяко от домакинствата разполага със собствена карта, която отключва приемните отвори и позволява изхвърлянето на отпадъци. Напълно затворени за външен достъп (без карта), контейнерите за отпадъци ще бъдат използвани само от живущите в района, ще предотвратят разпиляването на отпадъци и ще подобрят визията на градската среда.

Освен практичната страна, в пилотния проект е включена и система от стимули за домакинствата. В първия месец от старта на проекта е предвидено класиране на домакинствата спрямо това колко редовно използват новите съдове – най-успешните ще бъдат наградени. Следващото класиране ще бъде след като системата от съдове бъде разширена и на площадките се поставят и контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Победителите тогава ще бъдат онези домакинства, които редовно изхвърлят отпадъци, но по-малко общ и повече рециклируем отпадък. За да следят месечните си данни, потребителите също имат достъп до онлайн платформата, където могат да наблюдават собствените количества отпадъци, броя на изхвърляния и резултатите на своите съседи. Резултатите се визуализират в таблица, където домакинствата са класирани според количеството изхвърлени смесени отпадъци за определен период от време и по възрастова група.

Целта на проекта е да се подобри разделното събиране на отпадъците и да се анализират възможностите на преминаване към по-справедлив начин на изчисляване на такса „битови отпадъци“. Наблюденията и анализите, които ще бъдат пряк резултат от проекта, ще обобщят данните и ще покажат какви са нагласите на потребителите, техния ангажимент към опазването на околната среда и рециклирането. Опитът от пилотната инициатива ще допринесе за формиране на навици и модели на потребление при управлението на отпадъци.

Проект BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020г.съфинансирана от Европейски съюз. Бенефициент на проекта е Скейл Лабс ЕООД.

Таня Христова: Габрово е място за реализиране на устойчиви решения
19 октомври 2022
Започна седмото издание на Gabrovo Innovation Camp!
19 октомври 2022