НЧ „ЗОРА-1872“ кв. Нова Махала, гр. Габрово, Община Габрово, Областна администрация гр. Габрово и Под патронажа на Министерството на културата обявяват конкурс за детско творчество  „Аз, моето семейство, моят град“.

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА :

Да се даде поле за изява на обичта, привързаността на децата към най-близките им и ценностите на семейството, както и техния интерес към града, в който живеят, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът „Аз, моето семейство, моят град“ има за цел да провокира творческото виждане на децата и да даде възможност на децата да изразят своите чувства чрез творчество.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Конкурсът се провежда като инициатива на НЧ“Зора-1872“, кв. Нова Махала, гр. Габрово, с подкрепата на Областна администрация Габрово, Община Габрово.

2. Класирането се извършва в два раздела по възрастови групи от компетентно жури.

3. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

4. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на Профила на читалището, страницата на Областна администрация Габрово, Община Габрово, интернет порталите за изкуство за деца, РЕКИЦ Габрово, Читалищен вестник и Културния календар на Министерството на културата.

 

РЕГЛАМЕНТ

1. Място на провеждане на конкурса – гр. Габрово, НЧ“Зора-1872“

2. Срок за представяне на произведенията – до 21 октомври 2022 г. (важи пощенското клеймо ).

3. Участници в конкурса :

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.

4. Възрастови категории за двата раздела на конкурса :

I възрастова група – участници до IV клас

II възрастова група – участници от V до VIII клас

5. Раздели :

Конкурсът е в два раздела : Изобразително изкуство и Литература

6. Техники и жанрове :

В раздел „Изобразително изкуство“

Формат на рисунките – от 25/35 до 35/50 см, няма ограничения относно техниката и жанра на творбите, без паспарту.

В раздел „Литература“

Приказка, кратък разказ, есе, стихотворение. Обем на творбите до 3 страници ( 100 машинописни реда ).

7. Тема :

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Аз, моето семейство, моят град“.

8. Оценяване :

Творбите се оценяват от компетентно жури, определено от организатора в два състава – за двата раздела. Решението на журито е окончателно и неоспоримо.

Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.

Раздел „Изобразително изкуство“ - критерии за оценяване – естетически качества на рисунката, самостоятелност на работата, оригиналност.

Раздел „Литература“ - спазване на изискванията на избрания от участника жанр.

9. Награден фонд :

Награди от организаторите за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Областна администрация Габрово и Община Габрово си запазват правото на преценка за присъждане на специални награди.

 

За участие в конкурса се допускат творби с данни на участника :

За раздел „Изобразително изкуство“ - на гърба на всяка рисунка се изписват трите имена, години, клас, домашен адрес, телефон на участника, име и телефон на ръководителя, име, телефон и адрес на училището, читалището или школата.

За раздел „Литература“ - към всяко произведение да бъде прикрепен лист с информация за участника – трите имена, години, клас, домашен адрес и телефон; име и телефон на ръководителя; име и адрес на училището, читалището или школата.

Всеки участник може да участва и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално създадено за конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.11.2022 г. на тържествено награждаване в зала в Художествена галерия „Христо Цокев“ гр. Габрово.

 

Адрес за получаване на творбите :

5310 гр. Габрово

кв. Нова Махала

пл. „Добри Пенчев“ 8

Народно читалище „Зора-1872“

За повече информация : zora1872@abv.bg, 066 808704, 0988381555 Боряна Христова.

 

 

 

Отбелязваме 114 години от Независимостта на България
22 Септември 2022
40 участници в състезанието с велосипеди, поискаха байк парк
23 Септември 2022