Днес, 14 април 2009 г., на обмяна на опит в Община Габрово бяха представители на местната и централна власт на Косово. Посещението е инициирано от Националното сдружение на общините в Република България и е част от петдневната визита на експертите от Косово в нашата страна.

Темите, по които те се обучаваха в Габрово бяха: Структура на общинската администрация, Правомощия на Общинския съвет, Работа на кметствата и взаимодействието им с общината, Местни данъци и такси и Бюджет на Община Габрово.

Лектори бяха секретарят на Община Габрово Николай Сираков и директорите на дирекции АПИО и Финансово-счетоводна – Силвия Даскалова и Христина Александрова.