На 9 и 10 август Община Габрово ще бъде домакин на Постоянната комисия към Националното сдружение на общините в Република България по местни финанси, бюджет и общинска собственост.

Финансисти и експерти от цялата страна ще дискутират и анализират текущите проблеми и предизвикателства при изпълнение на общинските бюджети през 2022 г., ще изготвят предложения за нормативни промени, които да влязат в пакета данъчни закони по бюджетната процедура за 2023 г., както и ще изготвят  Споразумение за взаимодействие при администрирането на местните данъци с НАП.

Основен фокус в работата на Постоянната комисия ще бъдат нормативните промени за преотстъпване на част от националните данъци и по – голямата децентрализация и свобода на общините. Внедряването на Информационна система за компенсиране и субсидиране на обществените пътнически автомобилни превози в общините също е част от дневния ред на делегатите.

На 6 август в Боженци: Благотворителен концерт за храма „Св. Пророк Илия“
4 август 2022
Стъклена плетеница'22
8 август 2022