С представяне на концепция за младежки парламент в Габрово завърши тридневната среща под мотото „Европейска година на младежта: 2022 – вашата година! “.

Събитието се проведе в хотел „МАК“, гр. Габрово в дните 18 - 20 юли 2022 г. То събра заедно 60 млади хора от Габрово и страната, които приеха предизвикателството да разработят решения по проблемите на младежта, свързани с нуждата от повече възможности за изява на младите хора, насърчаване на младежкото предприемачество, приобщаване на младите хора чрез насърчаване на доброволчеството, солидарността и междукултурното разбирателство.

В търсенето на нови формати за ангажиране, младежите бяха напътствани от ментора Даниел Джинсов от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, за да разработят сами модели за овластяването им, така че в знаковата Година на младежта да бъде зададен пътя им към пълноценно включване в живота и предизвикателствата му.

За да насърчат своите връстници опит споделиха представители на младежки организации от Русе, Стара Загора, Пловдив и Горна Оряховица. Младежите бяха вдъхновени и през личните истории за успеха на избралите да се реализират в Габрово –  Божидар Бошнаков, заместник-мениджър за Европа в дигиталната агенция FFW и Десислава Тодорова, управител на хотел „МАК“.

Част от знанията, които младежите получиха с участието си бяха възможностите за образователна мобилност по програма Eразъм +, (която през тази година празнува своята 35-годишнина), безплатно пътуване за опознаване на Европейския съюз за навършилите 18 години чрез инициативата DiscoverEU  и „Младежката заетост“  -  един от основните приоритети на Програма „Развитие на човешките ресурси“ в програмен период 2021-2027, в който ще се фокусира подкрепа за менторство, стажуване и субсидирана заетост за по-лесен преход от образование към заетост на младите хора.

Официални гости на представяне на резултатите от тридневното събитие бяха Таня Христова - кмет на Община Габрово, Климент Кунев - председател на Общински съвет – Габрово, Георги Маринов - началник на Регионално управление на образованието – Габрово, Грета Господинова – зам.-председател на постоянната комисията по младежта и спорта в Общински съвет – Габрово.

Към младежите, застанали зад идеята да реализират младежки парламент в Габрово, кметът Таня Христова се обърна с думите: Габрово има много хубаво бъдеще чрез младите хора, които е крайно време вече много по-категорично да заявяват и да търсят своите права, своето пространство за реализиране на своите идеи. Вие ще сте тези, които ще определите какъв живот ще живеем заедно - млади, по-малко млади и малко по-остарели. Всички ние трябва да живеем в разбиране, в синхрон, в толерантност, което означава, че ни чака много работа. Затова аз ще очаквам с нетърпение следващата демократична стъпка, защото начинът, по който ще се конституира този младежки парламент, ще предопредели успеха на младежките инициативи. “

Събитието „Европейска година на младежта: 2022 – вашата година! “ се организира от Областен информационен център - Габрово с подкрепата на Младежки център - Габрово, Община Габрово и Европейски информационен център „Европа Директно Габрово“.

Към галерия със снимки от събитието тук.

Божидар БошнаковДаниел ДжинсовДесислава Тодорова

                 Божидар Бошнаков                                 Даниел Джинсов                                                  Десислава Тодорова

Въвеждане на временни противоепидемични мерки в област Габрово
21 юли 2022
Нарисувайте собствен сувенир в ателието на „Боженци“!
21 юли 2022