На 05.07.2022 г. екип експерти от отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ извърши регулярна проверка на общинския жилищен фонд относно стопанисването на общинските жилища, тяхното поддържане и опазване, в съответствие със сключените договори с наемателите.

Проверени са девет общински жилища на ул. „Петър Падалски“ № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6 и седем жилища на ул. „Селимица“ № 7, № 9, № 11, № 13 и № 19. Инспекцията показва, че същите се използват по предназначение, обитателите полагат необходимите грижи и ги поддържат в добро състояние, без да нарушават добрите нрави и при спазване на обществения ред.  

В едно от жилищата на ул. „Селимица“ са установени следи от теч от тавана около коминните тела. Предстои обследване на състоянието на покрива и предприемане на съответните действия, с цел поддръжка на общите части, съгласно изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Забранява се къпането в хидротехнически съоръжения, реки и неохраняеми водни площи на територията на общината
6 юли 2022
Готов е предварителният проект на Генерален план за организация на движението на град Габрово, обявен е едномесечен срок за мнения и коментари
6 юли 2022