Предварителният проект на новия Генерален план за организация на движението на град Габрово /ГПОД/ е завършен. В рамките на един месец жителите на град Габрово ще могат да се запознаят в детайли с предвижданията на плана, чрез разработената електронна форма или на място в Община Габрово.

Този стратегически документ и анализът на проблемите в организацията на движението ще бъдат основа за планиране, проектиране и изпълнение на всички важни инфраструктури обекти в градската среда за следващите пет години. Много граждани вече изразиха мнение по плана, попълвайки Анкета във връзка с изготвяне на ГПОД, като същите вече са отразени в документа.

Всички заинтересовани страни, освен да се запознаят със съдържанието на плана, могат да изпращат въпроси, коментари и предложения в следната електронна форма.

Мненията на гражданите ще се събират в продължение на един месец, считано от 6 юли 2022 г., след което ще бъдат разгледани от Общинската комисия по безопасност на движението и ще бъдат предоставени на проектантския колектив преди изготвяне на окончателния проект за ГПОД на гр. Габрово.

Проверки в общински жилища
6 юли 2022
Музей "Боженци" ви кани на Ателие за декорация на керамични съдове
6 юли 2022