Община Габрово стартира кампания "Проблем ли е торбичката от полиетилен?!" Идеята е да се заостри вниманието на габровци върху проблема, който крият масово използваните от всички полиетиленови торбички. По данни на Министерството на околната среда и водите годишно в страната се използват 3,2 млрд. броя торбички. Това е средно по една торбичка на човек на ден. В страната няма изграден капацитет за рециклирането им, а тяхното разграждане надхвърля един човешки живот.

Кампанията на Община Габрово "Проблем ли е торбичката от полиетилен?!" е насочена към потребителите. Предвижда се провеждането на разяснителна кампания за вредата, която нанасят ежедневно полиетиленовите торбички и възможните им алтернативи:

  • деграленови торбички, които се разграждат за две години
  • торбички Екоматер, произведени от царевица
  • хартиени торбички
  • чантички за многократна употреба от тъканен пролипропилен
  • платнени торбички

Ще бъде проведена широка разяснителна кампания. Вече има изработен знак, който ще стои върху всички рекламни материали. Разработена е образователна брошура, която да повиши информираността на гражданите по проблема полиетиленова торбичка и да им посочи алтернативите за нейната замяна. Изработват се и стикери, които ще се връчват на търговци, производители и вносители на алтернативни на полиетиленовите торбички. Стикерът ще има надпис: "Аз не ползвам полиетиленова торбичка!". Ще се търсят възможности със съдействието на фирми да се изработят платнени торбички, които също да носят знака на кампанията.

На 22 април – Деня на земята, на централната градска улица пред градинката на сладкарница „Габрово” със съдействието на ИМКА Габрово, ДНП „Централен Балкан”, Екобулпак АД и фирма Тойота Венци ще се организира демонстрационна екошатра. Тя ще бъде една своеобразна сцена на открито с много музика, закачки и награди. Ще има два тематично обособени щанда. На единия ще се акцентира върху проблема, който създават полиетиленовите торбички, а на другия ще се показват алтернативни екологични опаковки. Ще се провеждат анкети и интервюта със случайни минувачи, както и в търговските обекти, разположени в Централна градска част, ще има игри и еко-викторина на открито за деца и младежи. Ще бъде организирано и ревю на деца, пременени в костюми от отпадъчни материали.

Община Габрово спечели проект за предоставяне на приемна грижа
13 април 2009
22 април – Международен ден на Земята
21 април 2009