21-то издание на „Дни на кариерата“ бе открито днес в Технически университет - Габрово. Форумът дава възможност за пряк контакт между представителите на бизнеса и търсещите работа, а основнатата цел на работодателите е да се срещнат спотенциални стажанти и служители, а студентите и младите специалисти да открият оферти за професионална реализация.

В официалното си приветствие към участниците и изложителите в началото на събитието заместник - кметът на община Габрово Невена Минева каза:

"Габровските преприятия са тези, които развиват икономиката и създават добавена стойност на града. Община Габрово подкрепя местния бизнес, защото, благодарение на него, градът ни се развива, повишава се стандартът на живот, а новоразкритите работни места стават все по-атрактивни и предлагащи добри условия на служителите. Затова искам да поздравя всички фирми, които вземат участие в този форум и да им пожелая тук да срещнат онези млади хора, които са добре подготвени, отговарящи на нуждите им и които ще създадат добавена стойност и за бизнеса, и за общината.

Ние, като администрация, отчитаме ясно факта, че младите хора са бъдещето на нашия град и че е необходимо голяма част от усилията ни да са съсредоточени към създаване на среда и възможности, които да ги привличат към Габрово, както и да ги провокират да бъдат активни, отговорни, иновативно мислещи. Изключително важно е младите хора да имат перспектива за развитие на територията на общината. Точно заради това изказвам дълбоката си признателност към организаторите на събитието, че им предоставят възможност да се срещнат със своите потенциални работодатели и тази среща да не е в строгата, административна среда, в която традиционно се провеждат интервютата за работа, а тук, в една неформална обстановка, в която, без притеснение, да получат представа какви възможности за професионална реализация предлага бизнесът."

Снимки от събитието

Представят инициативите за развитие на „Шести участък“
12 април 2022
Демонстрационният проект на Габрово приключи със семинар
12 април 2022