Община Габрово организира екологично събитие по повод финала на пилотния демонстрационен проект за "умно" управление на отпадъците, чиято цел бе да приложи успешни модели и добри практики при рециклирането и разделното събиране на отпадъци.

Екологичният семинар на тема „Иновативни и демонстрационни решения в управлението на отпадъците и опазване на околната среда“ ще представи нови технологични решения за превенция над образуването на отпадъци, ще акцентира върху предизвикателствата на Европейския зелен пакт; ще бъдат демонстрирани работещи решения за опазване на околната среда, сред които и депозитната вендинг система за обратно приемане на отпадъчни материали; ще бъдат преставени и основните дейности по реализирането на пилотния проект в Габрово.

Семинарът ще се проведе на 8 април 2022г. в Ритуална зала на Община Габрово, 10:00 часа (регистрация на място от 9:30 часа). Предвиден е и онлайн достъп чрез QR кода в програмата, публикувана по-долу.

Финален акцент в събитието ще постави символичното откриване на една от „умните“ площадки за подземно разделно събиране на отпадъци, изпълнени в рамките на проекта, намираща се в близост до бл. „Дунав“ в Габрово.

Всички заинтересовани страни са добре дошли на събитието.

Очакваме Ви!

Предварителна програма

 

Проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, който, се реализира от Община Габрово, е на обща стойност 391 694.59 лв., от които 388 231.47 лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Маратон на четенето
5 април 2022
Общински съвет – Габрово гласува бюджета на Общината за 2022
5 април 2022