Община Габрово провежда проучване сред бизнеса на територията на община Габрово с цел проследяване на ефекта от Ковид-19 и настъпилата глобална криза. Резултатите от проучването ще покажат реалното състояние на местната икономика и ще помогнат за планиране на допълнителни мерки в подкрепа на фирмите.

Проучването е насочено главно към промишлените предприятия на територията на община Габрово, като след анализ на нуждите и оценка на настъпилите промени в периода на пандемията, ще бъдат разгледани потенциалите за стабилизиране и развитие на местната индустрия.

Настоящото проучване се реализира посредством онлайн анкета, съдържаща въвеждащ модул за представяне на фирмата, както и модул с въпроси, свързани с икономическата трансформация, породена от глобалната пандемия и настъпилата кризисна ситуация.

За участие в анкетата използвайте линк:

https://survey123.arcgis.com/share/0bb924fb016046a79d7da86c6474785e?portalUrl=https://gishub.gabrovo.bg/arcgis

Моля, попълнете анкетата! Споделеното мнение в Анкетата е изключително важно за икономическото развитие на Габрово.

 

Настоящото проучване се изпълнява в рамките на проект PGI00087 ESSPO(ESSPO+) „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на МСП (Малки и средни предприятия)", финансиран по програма Interreg Europe.

10-годишният габровски състезател по шахмат Йоан Велчев донесе купа на града и клуба си
16 май 2022
Празнична програма - 17 май
16 май 2022