Община Габрово кандидатства за финансиране чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) със седем проектни предложения за селата и три за града.

Проектите са част от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“ на Министерството на околната среда и водите. Те са свързани с изграждане на зони за отдих, почистване и облагородяване на общински терени. Общата стойност на подадените заявления е 149 919 лв.

Предложени са кътове за отдих в селата Враниловци, Гергини, Драгановци, Златевци, Райновци, Чарково и Яворец.

Включено е обновяване на кът за отдих на ул. „Свищовска“ № 86 в Габрово, създаване на зона за игра в квартал „Лисец“ и изграждане на „звездна“ зала на открито в Планетариума. За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 15 000 лв., като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 55 297 лв. кандидатстват също местните детски и учебни заведения. Подадени са проекти от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, училище „Христо Ботев“ и Центъра за специална образователна подкрепа, както и от детските градини „Мики Маус“, „Първи юни“, „Перуника“, „Младост“ и „Ран Босилек“. Те могат да получат до 7 500 лв. за свои екоинициативи.

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Одобрените проекти ще бъдат обявени на 8 април в интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/, кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

На снимката: Детска площадка на ул. „Свищовска“ № 88-92, обновена по ПУДООС през 2021 г.

Над 160 кг храна дариха габровци за бездомните животни
11 март 2022
Габрово отбелязва Световния ден на социалната работа - 15 март
14 март 2022