Кръгла маса по Проект BG11/A5.1/013/R1 НАЦИОНАЛЕН ДЕБАТ „ИСКАШ ЛИ ДА СИ ЗДРАВ? АЗ - ДА” ще се проведе на 13 юли 2011 година от 11 часа в зала 308 в сградата на Община Габрово.

Проектът се реализира с партньорското участие на Община Габрово и Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ “Христо Райков” в Габрово. В дискусията ще вземат участие учители от средни училища, Директорът и възпитатели от ДДЛРГ, представители на общинската администрация, на младежки неправителствени организации, социални работници.

Регионалната кръгла маса ще бъде базирана на европейските стратегически и рамкови документи – Бяла книга за спорта и Европейска харта за спорта, в които е дадена рамката за спортната политика на всички страни-членки на Европейския съюз.
Изказванията и предложенията направени по време на дискусията ще се използват за изготвяне на декларация - предложение с конкретни мерки за разработване на дългосрочна програма за стимулиране на децата от ДДЛРГ да се занимават със спортни дейности.

Проект BG11/A5.1/013/R1 – Национален дебат „Искаш ли да си здрав? Аз ДА! се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящето издание не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

Преминати консултации по проект „Домашен помощник"
5 юли 2011
Зелено дърво и Бузовград подписаха споразумение за сътрудничество
8 юли 2011